Vet du egentlig hvor du skal spille hen etter 1 mars og ut sesongen?

Er du en innebandyspiller med dobbel lisens og ikke vet hva du skal gjøre etter 1 mars? Vel les dette og du vet mer og forstår hva du egentlig har gjort og hva du egentlig kan gjøre resten av sesongen.

Dobbellisens er en gave

En dobbellisens er en gave for en ung spiller som vil utvikle seg og som ikke ser at klubben vil gi spilleren det han/hun trenger. Samtidig kan en spille aldersbestemt for klubbens ungdomslag og Eliteserie for klubb som vil gi deg den nødvendige erfaringen.

Regler

Følgende er gjeldende vedrørende spilleberettigelse i NM aldersbestemte klasser 2022:

  • Det er kun spillere som var spilleberettiget for klubben idet overgangsvinduet stengte 15. januar 2022 som er spilleberettiget for den samme klubben i NM.
  • Spillere som har fått overgang etter 1. mai 2022 er ikke spilleberettiget for laget i NM aldersbestemt 2022.
  • Spillere, som hadde dobbelt representasjon sesongen 21/22, kan uansett ikke spille for tilleggsklubben i NM.
  • Spillere, som hadde dobbelt representasjon sesongen 21/22, og valgte å låse seg til tilleggsklubben etter 1. mars, kan ikke delta for moderklubben i NM.

Føringer for dobbel representasjon:


Avtale om dobbel representasjon kan inngås i perioden 1. mai til 15. januar, gjeldende for en sesong.


En klubb kan kun gjennomføre totalt 10 doble dispensasjonsretter pr. sesong. Enten alle til klubben alle fra klubben, eller alle kombinasjoner derimellom. En klubb kan imidlertid kun tilegne seg 2
spillere fra samme klubb med dobbel representasjonsrett.
Det må beregnes inntil fire dagers saksbehandlingstid for godkjennelse av søknader om dobbel representasjon.


Ved kampkollisjon beslutter Moderklubben hvor spilleren skal spille.
Dobbel representasjonsrett med spill for tilleggsklubben i NM er ikke tillatt.
Den klubben spilleren med dobbel representasjonsrett først velger å spille for etter 1. mars, blir automatisk den klubben spilleren kun kan representere for resten av sesongen.


Den doble representasjonsretten opphører 30. april.
Dersom spilleren melder en tidsbegrenset eller varig overgang til en ny klubb, opphører den doble representasjonsretten. En spiller som allerede er utlånt på en tidsbegrenset overgang tillates ikke å tegne en avtale om dobbel representasjon.

Det gis ikke dispensasjon for å inngå avtale om dobbel representasjonsrett for spillere utenfor aldersgruppen 16-22 år eller for andre kombinasjoner av spill for klubber på tvers enn skissert i
punktene over

Trenger du et eksempel??

Er du en spiller som kan spille opp til J/g 19 1 div, men som lånes ut til en eliteklubb tex Harstad for spill er regelen enkel. Du kan ALDRI spille NM for tilleggsklubben. Velger spilleren å spille for eliteklubben så kan han/ hun ikke spille NM for sin egen moderklubb. I realiteten vil et valg å spille for eliteklubben ut sesongen bety at spilleren kun kan delta i de siste seriekampene frem til siste serierunde. Da er sesongen over.

Er du usikker i tolkninger så kontakt NBF, men reglene er enkle. Du kan bare spille NM for din egen moderklubb.

← PAOLOS CORNER S0702 – det er nå utfordringene begynner Signerer med Jact Management →