VEDTAK OM OPP- OG NEDRYKK I INNEBANDYENS ELITESERIE FOR MENN

Da kom beslutningen fra NBF. Scenarioene har vært mange og det har vært mange møter rundt dette med opprykk og Kvalifisering.
Forbundsstyret har vedtatt følgende om opp- og nedrykk til og fra Eliteserien i innebandy for menn:

1 .April
At forbundet kommer med dette den 1 April er merkelig. Dette er ikke en tullebeskjed som har litt ringvirkninger for 4 klubber.

En må miste all håp i verden…

Sjetne fikk ikke lov av innebandy Norge å delta i juniorserien på Østlandet. De likte dette dårlig og vant liksågodt 1 div midt Norge. Nå kom pandemien Corona og tok vekk det lille håpet de hadde om å få lov til å strekke seg videre.

Hva kunne det ha blitt 

Vi har hørt mange scenarior. Serien ble sluttspilt og VIF rykket ned. Valgene var ikke mange for forbundet. Alle kvalikk lagene opp i elite . 14 lag 200.000 i påmeldingsavgift samt reiser for en 200.000. Ingen lag opp men inn i 1 div østland. Det hadde jo gitt de noen kule reiser, men drepende på økonomi.

Vel, det har ikke vært enkelt for NBF. Serien ble gjennomført og spilt ferdig.

Vålerenga har rykket ned etter kampreglementets § 20.

Sandnes endte som nummer 11 i Eliteserien og skulle spilt Elitekvalifisering.

Narvik, Sjetne og Ull/Kisa hadde, som vinnere av sine respektive 1. divisjoner, kvalifisert seg for Elitekvalifisering sesongen 2019/2020 og skulle spilt Elitekvalifisering.

Elitekvalifiseringen 2019/2020 ble avlyst, på linje med all annen aktivitet som skulle vært gjennomført etter 11. mars, i våre tre idretter.

Sandnes, som tilhørte Eliteserien sesongen 2019/2020, hadde etter dette ingen kvalifisering å delta i, og kan derfor ikke flyttes ned en divisjon.

Narvik, Sjetne og Ull/Kisa, som tilhørte 1. divisjon sesongen 2019/2020, hadde etter dette heller ingen kvalifisering å delta i, og kan derfor ikke flyttes opp en divisjon. Det finnes ingen objektive holdepunkter for å velge ett av disse tre lagene fremfor et annet for å fylle opp den 12. plassen i Eliteserien kommende sesong.

 

Vedtak:
Eliteserien for menn 2020/2021 gjennomføres, etter dette, derfor med 11 lag.

 

Vedtaket ble fremmet Forbundsstyret, som har gitt sin tilslutning.

 

For uttalelser, kontakt:

Erik Hansen
Tlf 905 49 012
President i Norges Bandyforbund

eller

Tomas Jonsson
Tlf 906 43 566
Generalsekretær i Norges Bandyforbund

← Teemu Kantanen blir å finne i ny klubb NM finalen spilles etter loddtrekking →