Skandalen vokser seg større

MyGame sin tanke, NIF sin tanke og egentlig alles tanke og drøm om å få idretten vår, innebandy på TV blir fjernere og fjernere.

Store utfordinger

Det begynner å kommer frem en del «feil» ved filming av barn, ungdom og voksne i forskjellige idretter. Tv2 var også raskt ute og fraskrev seg ansvar, men det har de måttet gjøre om til at deres samarbeidspartner MyGame sitt ansvar å gjøre dette riktig.

Nå er vi virkelig ute og kjører med MyGame

Ufordringer har alle, men når en får politikere som direkte går ut og forteller at de ikke vil at MyGame skal få fortsette samt at alle kommuner skal fjerne alle kamera fra hallene sine. Ja da har du et stort problem. At politikere som Venstre-politiker Hallstein Bjercke rett ut sier at det er et sosialt eksperiment ved strømming av unge i breddeidretten. Da har en fått bjørnen som har lagt seg i hi til å våkne.

Det er ikke vanskelig…

Det er ikke vanskelig å reservere seg mot filming. Det kan alle foreldre og politikere lett gjøre. Vet om mange dommere som allerede har gjort det, skal sjekke om det er mulig å teste det ut foran en elitekamp og ikke si noe. Hva skjer da? Da får ingen sett kampen.

Hvordan? Gå inn på min idrett og se på din egen profil: der står det klart:

informasjon:

Generell informasjon om samtykke og reservasjoner

All innsamling og behandling av personopplysninger utløser en rekke krav til ivaretakelse av personvernet og rettigheter hos den enkelte. Blant annet stilles det krav om at NIF må ha et gyldig behandlingsgrunnlag for at innsamlingen og behandlingen av personopplysningene skal være lov.

Samtykke og reservasjoner

Et gyldig behandlingsgrunnlag vil kunne være et samtykke fra den personen som skal avgi sine personopplysninger, og det kan dreie seg om at den som behandler personopplysninger vurderer å ha en berettiget interesse i å gjøre dette. Behandling av personopplysninger med grunnlag i berettighet interesse utløser en rettighet hos den berørte til å kunne reservere seg mot behandlingen. 

Ved å strømme, filme og ta bilder, behandles personopplysninger om de som blir synliggjort på filmen eller bildet. Dette vil gjelde spillere og dommere og eventuelt trenere, lagledere og andre personer som er involvert i kamper og arrangement. Selve avbildningen/opptaket vil inneholde personopplysninger, i tillegg til at det i videoopptaket vil kunne bli angitt navn på spiller gjennom grafikkløsninger som utgjør lagoppstilling, målscorer etc.

Berettiget interesse og reservasjonsrett ved strømming av lagidretter

Alle behandlingsaktivitetene knyttet til strømming av lagidretter vil i hovedsak basere seg på berettiget interesse som behandlingsgrunnlag. For at strømming i disse tilfellene skal være tillatt foretas det en interesseavveining der idrettens og strømmeleverandørenes interesse i å filme vurderes på den ene siden og de berørtes behov for beskyttelse av personvern vurderes på den andre siden. Vektingen vil variere avhengig av flere hensyn som eksempelvis barn/unges alder, nivå og sårbarhet.​ Se retningslinjer for filming av breddeidrettsarrangement her. Strømming utløser en rekke krav til ivaretakelse av personvernet og rettigheter hos den enkelte. Ved strømming av lagidretter der berettiget interesse benyttes som behandlingsgrunnlag, innebærer dette blant annet muligheten til å kunne reservere seg mot å bli filmet. Her er det utviklet tekniske løsninger som gjør at en enkelt kan gå inn i idrettens systemer å reservere lag eller enkeltpersoner mot å bli filmet.

Samtykke ved strømming av individuelle idretter, annen filming og bilder

Alle behandlingsaktivitetene knyttet til strømming av breddeidrettsarrangement når det gjelder individuell idrett vil basere seg på samtykke som behandlingsgrunnlag. Det samme gjelder for annen filming en strømming (eksempelvis av trener, publikum med telefon fra sidelinjen) og for bilder.

Får vi sett noe mer av Mossin på TV i 2023??

Så kan en velge om en vil eller ikke.

Nå blir det spennende fremover

Med tanke på at det blir utført en klapperjakt på alle feil som gjøres så er det noen avgjørende uker om det noe mer MyGame eller ikke.

Time will show

#14

← G19 Kvalikken – troppen Drømmen om å vise idretten vår, ble ikke slik vi drømte om… →