NM i Oldschool – Dette er virkelig noe kult.

Vi er litt tilbake i oldschool times. Det er påmelding til NM, noe som kan bety at vi får flere klubber til å bli med på denne innebandyfesten. Min mening så er dette veien å gå for å få mer blest om idretten. En fest for ALLE.

Meld dere på, dette blir kult.

Påmelding til NM aldersbestemte klasser 2020

Norges Bandyforbund v/Innebandyseksjonen inviterer sine klubber til å delta i NM aldersbestemt 2020 i klassene G/J15, G/J17 og G/J19, og det er nå åpnet for påmelding via TurneringsAdmin (TA).

Påmeldingsfristen er 15. september 2019.

Klasser:
G/J15 Spillere født 2004 til 2007
G/J17 Spillere født 2002 til 2005
G/J19 Spillere født 2000 til 2005

Det gis ingen aldersdispensasjoner i NM aldersbestemte klasser.
Kun lag som er tilsluttet en klubb som er medlem av Norges Bandyforbund kan delta. Hver klubb kan kun delta med ett lag i hver av de seks (6) klassene. Alle påmeldte lag er garantert minimum 3 kamper.
Øvrige bestemmelser for NM aldersbestemte klasser finner du nederst i kampreglementets §23 punkt 2 (Gjeldende fra sesongen 2019-2020) på bandyforbundet.no/innebandy. Dette er obligatorisk å kjenne til for de deltakende lag.

NM aldersbestemte klasser 2020 spilles slik:
Lagene påmeldt i NM aldersbestemt spiller innledende runder som følger:
De innledende rundene og semifinaler i G/J17 vil bli spilt i Rogaland (Stavanger) helgen 17.-19. januar 2020, og de innledende rundene og semifinaler i G/J15 og G/J19 vil bli spilt i Oslo/Akershus helgen 24.-26. januar 2020.
Finalene spilles i Østfold helgen 28.-29. mars 2020.
Spilletid i innledende runder og sluttspill t.o.m. semifinaler er minimum 2×15 minutter løpende tid. Spilletid i finaler er 3×20 minutter effektiv spilletid.

Økonomi:
Påmeldingsavgift er kr 3.500,- for innledende runder. Påmeldingen er bindende etter fristens utløp, og forbundet sender ut faktura til påmeldte lag når fristen er gått ut.
Det vil ikke bli gjennomført NM i klasser med færre enn 5 påmeldte lag innen påmeldingsfristen. Deltakeravgiften vil da bli refundert.
Lag som trekker seg fra NM etter fristen fastsatt av administrerende myndighet, bøtelegges med kr. 5.000,-, og må betale påmeldingsavgiften for den klassen de er påmeldt.

Påmelding skjer elektronisk via TurneringsAdmin:
Påmelding til NM aldersbestemte klasser 2020 kan kun gjøres av klubb via TurneringsAdmin (TA), og påmeldingsperioden er 15. mai – 15. september.
Klubbleder, daglig leder og kampansvarlig registrert på gruppenivå har tilgang til å melde på klubbens lag. Alle påmeldinger krever at det legges inn lagleder for hvert påmeldte lag.
NB! All korrespondanse i forbindelse med NM aldersbestemt gjøres med innebandygruppens e-postadresse og lagets lagleder registrert i SportsAdmin.
Alle henvendelser vedrørende NM aldersbestemte klasser 2020 skal skje til e-post: innebandy@nif.idrett.no

Påmeldingsprosedyren (se også videoveiledningen under):
Klubbleder, daglig leder eller kampansvarlig registrert på gruppenivå logger seg inn i TurneringsAdmin (TA).
Sørg for at dere er logget inn på riktig avdeling (gruppenivå/klubbnivå).
Trykk på Klubb i venstremenyen, deretter Påmelding. Under Påmelding får man en oversikt over alle turneringene som er åpne for påmelding i Norges Bandyforbund sesongen 2019/2020 (alle idrettene). I filtreringsfeltet øverst til venstre er det viktig at dere velger aktivitet Innebandy, slik at dere kun får frem de turneringene som gjelder for Innebandy.
Klikk deretter inn på den/de NM-turneringene klubben ønsker å delta i, og fyll ut informasjonen som følger for å melde på et lag.
Hvis dere ikke allerede har et lag i klassen så kan dere opprette et lag ved påmelding.
Hvis dere fra tidligere ikke har registrert lagleder på laget eller den som automatisk kommer opp ikke er korrekt, så må dere legge inn en lagleder eller oppdatere til en ny lagleder.
Oversikt over hvilke NM-turneringer eller andre turneringer klubben er påmeldt i finner dere under Klubb i venstremenyen, og deretter under Påmeldte lag.
Det er mulig for klubben selv å slette/endre påmeldinger i TA helt frem til påmeldingsfristen 15. september.

← Hva er det som skjer i Sveiva? Anders Strømsborg tar over Sveiva herrer →