NB NB!! LES DETTE NM G15/G19

Mandag 26. september annonserte Det Internasjonale Innebandyforbundet (IFF), uten forutgående dialog med nasjonale forbund, at VM-kvalifiseringen for U19 menn skal arrangeres 24.-28. januar
2023.

Ikke en dato som har ligget i den internasjonale kalenderen


Dette er en dato som ikke har ligget i den internasjonale kalenderen, som Norges Bandyforbund forholder seg til når årsplanen i mai/juni utarbeides for blant annet NM og seriespill i alle klasser.
Forbundet har i sin planlegging tatt høyde for at all internasjonal aktivitet i den perioden skulle foregå i den internasjonale uken 30. januar – 5. februar, som normalt. NM G15 og G19 ble på denne bakgrunnen lagt til Stavanger helgen 27.-29. januar.



Fremdriftsplan er som følger:


Forbundet vil nå, i sammen med arrangørregion SørVest Bandyregion og andre regioner, diskutere
hvilke mulige løsninger og nye datoer som finnes for gjennomføringen av NM G19. Det er blant annet
knyttet praktiske utfordringer til tilgjengelige idrettshaller med flere spilleflater osv., som må løses før en endelig plan er på plass.
I og med at NM G15 skal arrangeres i sammen med NM G19, så må det også sees på om G15-klassen skal flyttes samtidig eller om dette skal spilles på planlagt dato.


Pr. i dag er det svært få mulige erstattende helgedatoer i årsplanen, som ikke får store praktiske konsekvenser, men det kan være en mulighet å benytte den opprinnelige internasjonale helgen 3.-5.
februar. Det fordrer blant annet at landslagssamling for A-landslaget menn flyttes til helgen 27.-29. januar, da det er spillefri i eliteserien for menn.


Fortsatt påmelding innen 1. oktober:


Vi ber fortsatt om at alle lag som ønsker å delta i NM aldersbestemte klasser melder seg på innen
fristen lørdag 1. oktober, selv om ny dato for G19 og eventuelt G15 ikke er spikret innen den datoen.


Det vil åpnes for at lag kan trekke seg hvis ny dato ikke skulle passe.
Lenke til påmeldingssiden for NM:

PÅMELDING HER


NB! Ikke bestill reise og overnatting før endelig dato og sted er satt:
Det er viktig at ingen påmeldte lag bestiller reise og overnatting før forbundet kommer med endelig
informasjon om tid og sted for de ulike NM-arrangementene. Dette også på grunn av at forbundet må få bekreftet hvor mange lag som er påmeldt i hver NM-klasse.
Norges Bandyforbund beklager på det sterkeste at det så tett opp mot påmeldingsfrist blir skapt usikkerhet knyttet til planlagt NM-dato, men det har dessverre vært umulig å forutse at IFF skulle
velge en slik løsning de nå har valgt, utenfor den internasjonale kalenderen.


NM J15/J19 og G17/J17


Alle de andre NM-klassene arrangeres i henhold til de allerede fastsatte datoene i årsplanen:
G17/J17 i Oslo og Akershus helgen 20.-22. januar 2023
J15/J19 i Oslo og Akershus helgen 27.-29. januar 202

← Strømming av innebandykamper på MyGame G19 Landslaget har kvalikk 24th – 28th Januar 2023 i Østerrike →