Minirundens far er gått bort.

Carl-Otto Evensen hadde røtter tilbake fra bandysportens spede start i Kristiania. Bestefaren Carl Christopher Tybring-Gjedde spilte bandy for Trygg på Frogner stadion i 1920-årene. Carl-Otto vokste opp i Ready-land med brødre som spilte bandy for vestkantklubben, men selv gikk han på skøyter for OSK. I voksen alder var det fotballen han engasjerte seg i. Gjennom dette engasjementet ble han leder av Hovedstyret for Manglerud/Star. I denne perioden var han også formelt ansvarlig for klubbens gode damelag i rinkbandy, men det var innebandy som skulle komme til å bli hans store lidenskap.

Carl-Otto har bidratt til å bygge opp innebandysporten i flere klubber, spesielt på jentesiden. I to lengre perioder var han engasjert i Tunet, som vel kan sies å ha vært innebandyklubben i hans hjerte. Mellom disse periodene var det Fagerstrand som fikk nyte godt av hans entusiastiske engasjement, deretter Sveiva. I de siste årene var det i Østensjø/Dverg hvor Carl-Otto viste sin glød for innebandy.

Carl-Otto Evensen har hatt mange engasjementer på kretsplan i OABR. Han hadde i flere perioder sentrale lederverv i kretsstyret, både som styremedlem og leder. Han var også dommer og dommerveileder, og dømte nesten hver helg seriekamper på alle nivåer i OABR.

I 1998 kom Carl-Otto inn i forbundet i komiteen for ”jenter og innebandy”, som senere ble ”dameutviklingskomiteen”, der han satt til 2004. Han etablerte allerede i 1999/2000 bredde­samlinger for U20-jenter, og var i 2004 lagleder for det første landslaget for U19 kvinner. I perioden 2001-2004 satt han også som varamedlem i Innebandyseksjonen.

I flere perioder var Carl-Otto Evensen medlem av forbundets valgkomite. Han ble valgt inn første gang i 2008 og var leder fra 2010-2012. Han ledet også valgkomiteen til Innebandyseksjonen i to valgperioder 2004/05 og 2011/12.

Carl-Otto Evensen ble tildelt Norges Bandyforbunds Hederstegn i 2012, og Oslo og Akershus Bandyregions Hederstegn i Sølv i 2015.

Minirundens far

Carl-Otto Evensen fikk igjennom ideen om minirunder sammen med Rune Ali Zouhar og Kari Hårsnar.. En ide Bandyforbundet ikke helt tente på. Oslo Bandykrets som den het en gang i tiden startet med dette på egenhånd og dette er senere blitt et sentralt punkt i Bandyforbundets satsing. Når det kommer til barneidrett så er det to ting som nevnes. Det er Tine fotballskole og minirunden til bandyforbundet. Senest i går satt jeg med en leder i NBF og snakket om hvor hett og unikt minirunde konseptet er. Alle idrettene som er noe vil ha den. Fotballen, håndballen og volleyballen. Men den er ikke like unik i disse idrettene.

Det lyses fred over hans minne.

Carl-Otto Evensen blir bisatt fra Bøler kirke, tirsdag 23/6 kl. 11.30.

Bildet er tatt av Frank Nordseth

← Kämpe skriver under for Helsingborg Ketil kjører videre… →