Ingen enkel avgjørelse å ta – veien videre

Fra dagen NIF/ Bandyforbundet stengte ned idretts-Norge har det vært mange vanskelige avgjørelser. Hvem som vant Damer elite, Hvem som rykket ned og hva som skjedde med kvalifiseringen til eliteserien.

Måtte følge reglene

Det ble satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på disse vanskelige avgjørelsene og hvilken effekt det gav videre. Ingen kunne se for seg at dette noen gang kom til å skje. At en virus ville stenge ned hele samfunnet. Det har vært mange uttalelser fra forskjellige klubber og mennesker rundt om i Innebandy-Norge. NBF/ president/ arbeidsgruppen har vært under harde skyts fra innebandyens medlemmer rundt om. Fair!? Vel denne situasjonen var ikke enkel og det er ingen tvil om at mye av det som ble bestemt føles urettferdig. Kunne det ha vært gjort på en annen måte? Hva kunne ha vært gjort annerledes? Var det rom for å gå utenfor det reglementet som Innebandyen selv har bestemt på årsmøter? Kunne NBF pålegge eliteklubbene større utgifter uten å ha årsmøtet bak seg.
Alle sier det er lett å være etterpåklok eller at avgjørelsene var feil. De kan føles feil. De kan føles som om NBF er imot fair play eller imot utvikling. Står en oppi situasjonen og det går imot en så kan en virkelig føle at dette bør få etterspill.

Arbeidsgruppens motiv var å løse utfordringene ihht det reglementet som idretten vår hadde. Jeg kan selv tenke meg at den som bladde mest i regler og bestemmelser var NBFs jurist Kim Jørstad. Han må ha fått det rimelig hett for å holde gruppen til reglementet og hva som kunne tolkes og hvordan. Det er faktisk godt å sparre med Kim når regler skal overholdes. Han er direkte og mer enn villig til å se saken fra flere sider. Men i bunn og grunn så er reglene klare.

Dialog med lagene som skulle spille kvalikk.

Da kvalikken til eliteserie herrer ble avlyst og ting skulle avgjøres etter loven så var den ganske klar på visse punkter. 1 Sandnes beholdt plassen. 2 De 3 andre lagene måtte ha dialog om hvordan veien videre var.

1 ville noen av klubbene trekke seg fra kvalikken slik at et lag fikk plassen?
Sjetne, Narvik og Ull/kisa ville alle spille elite. Ingen ville gi fra seg plassen.

2 Kunne de gå inn i en landsomfattende 1 divisjon (slik at de gikk opp et nivå). Arbeidsgruppen kontaktet 1 divisjonsklubber slik at dette kunne være et alternativ. Det var en god ide fikk de fra klubber, men dette kom for tidlig (eller litt overraskende) så økonomien var en stor utfordring. Dette måtte de slå fra seg i denne omgang.

3 Kunne alle lagene bare gå opp til eliteserien. Dette kunne gi en eliteseriepåmelding/ avgift som var tett opp mot 200.000.(pga reisekasse etc) Var det hjemmel for dette i vårt lovverk? Nei dette var ting som måtte vært tatt opp på et årsmøte så der var også reglene klare.

Så med loven i hånd var det ingen annen avgjørelse å ta. Vi har ikke glemt VIF i denne saken. Det var den eneste avgjørelsen som var enkel. Eliteserien for herrer var spilt ferdig og ihht lovverket så hadde de rykket ned. Fair? Vel, den var spilt ferdig så de kunne ikke få beholde plassen.
Det var en avgjørelse til som kunne gjort dette annerledes. Var Greåker villig til å gi tilbake sine medaljer og bli med på å annullere sesongen og beholde alle lagene slik de var denne sesongen??

Jeg tror ikke arbeidsgruppen gikk så langt i å ringe Tommy Kvisvik for å ta den samtalen. Det var vel egentlig å se bort i fra lovverket og det er vel den eneste måten de kunne løst dette enkelt. Men det er vel også et årsmøtevedtak som må diskuteres før det kan gjøres på den måten. Dette hadde heller ikke gitt Sjetne, Narvik eller Ull/kisa plass i eliteserien.

Så å se bort ifra lovverket er vel noe NBF ikke kan gjøre. De må løse sine utfordringer med vekt i loven.

Kvinner Elite – avgjort på flest poeng pr kamp.

En snakker egentlig lite om denne avgjørelsen. Tunet vs Grei i siste og avgjørende kamp. En avgjørende tittelkamp som ikke blir spilt. Her velges det å følge flest poeng per kamp. Da blir det en avgjørelse som går i favør Tunet. Fair? Kunne kampen ha vært spilt som 1 kamp etter sommeren? Vel det er også regler om når seriene skal være ferdigspilte. En avgjørelse som er vanskelig for Grei. Den er vel egentlig vanskelig for alle som driver med idrett. Aldri enkelt å avgjøre seriespill på denne regelen.

Er vi lite fremoverlente?

Etter å ha hatt teams møte med Paal Saastad og Ståle Wiig og snakket om disse alternativene og kampen om å gjøre det riktig så blir en egentlig enda mer oppgitt. Ikke oppgitt over NBF eller arbeidsgruppen. Mer oppgitt over oss selv. Ja faktisk oppgitt over hvor lite vi er til å komme med ting på årsmøter. Det er ingen tvil om at det skulle stått ting i vårt lovverk som tex

1 Dersom øverste serie for menn/kvinner ikke kan spilles ferdig, kan NBF få lov til å involvere eliteklubbene med tanke på løsning. Da med tanke på å utvide seriene. Dette hadde ikke NBF på noen måte hjemmel for pr 01.03.2020. Da kunne en tex sagt at Sjetne, Sandnes, Harstad og Narvik måtte nøye seg med max 140.000 i reisekasse pr. klubb. Dvs hver klubb betaler inn 40.000 til reisekassen. Totalt 560.000 (14*40.000). Deler en det på 4 så er det 140.000kr pr klubb.
i dag så deles 360.000 på 2 klubber. (Sandnes og Harstad) Hver klubb betaler 30.000 i reisekasse. 12 lag = 360.000.

Med tanke på dagens situasjon med flyselskap som sliter økonomisk så er en ganske sikker på at det vil koste mer å fly de neste årene. Men for lagene fra Sandnes og Sjetne vil buss være et alternativ.
Da har vi tenkt litt fremover, men fortsatt så har vi et par andre problemer. Med 2 lag ekstra så blir det 50 kamper i tillegg til de kampene vi har i dag. Som Terje Larsen så fint sa i teams møte vi hadde tirsdag forrige uke. Vi har 17 seriehelger å spille serien på. Pr 01.05.2020 så har vi kun 5 dommerpar samt en reserve. Det sier seg selv at selv her kommer vi til kort. Det er også en dommerkrise vi sliter med.

Til de som vil sette seg inn i lovverket som brukes les dette.

Når lover og regler skal følges så må en jobbe utifra de reglene som er i kampreglementet i innebandy. Det er utifra disse reglene som avgjørelsene er tatt. §20 gjelder eliteserien og 1 divisjon. Les punktene nedover og en ser at mulighetene for tolkning er flere.
NBF har gått for sine ihht til dette reglementet.
https://bandyforbundet.no/?p=3075&mAct=3077&mID=70

Utfordringene er mange og vi er nødt til å se ting i perspektiv.

Hva skjer videre??
Dette vet vi svært lite om.
Spørsmålene er mange. Når kommer vi i hall? Når kommer får vi lov til å spille kamper. Slik det er i dag så kan vi får begynne å spille fra 1 september. Si vi kommer i hall 1 september, da kan vi maks begynne seriene rundt 1 oktober. Hva om dette ikke skjer, hva da? Hva om det går flere måneder? Da er spørsmålene enda flere. Blir det enkel serie? Blir det 1-2 kamper hver helg rundt om på østlandet? Hva skjer med Harstad og Sandnes? Hvor mye dyrere blir det å fly? I kvinnenes eliteserie har 2 klubber allerede trekt seg. Sagene og Fjellkameratene har sagt ifra om at de kommende sesong ikke stiller. Det er tøft ute i sponsormarkedet. Dugnader er det få av. Hva skjer med klubbene?? Det siste er at det skal veldig lite til av forskyvninger før vi havner inn i mai mnd 2021. Det kan by på noen praktiske utfordringer ift kampreglementet. Da er det enda flere momenter som må sjekkes ut. Eksempler er overgang etc. Situasjonen er langt fra håndtert og det er litt å tenke på for alle og enhver. Det er ikke tvil om at innebandyfamilien må jobbe sammen mot at vi kommer over denne kneika. Da har vi kun skrevet om elite. For kretsene blir det også en stor jobb å gjøre med kamper. Det var ca 300 kamper igjen da sesongen ble avsluttet. En kan tenke seg hvilket arbeid det også blir for kretsene.

Og til slutt, blir det VM i desember for herrene. Ja jeg vet at tidene har kommet og billettsalget er på gang. Men er det helt ok, eller blir det 2 ukers karantene for landslagsspillerne og fans når de kommer tilbake til Norge??

← Ketil kjører videre… Karen Farnes tilbake i Endre →