Er dette godt nok!?

Vi ble oppringt av en gigant som syntes dette trengte å bli synliggjort for de vanlige dødelige. Etter å ha avtalt at denne gigant byr oss på mat og entré til finalen samt fri tilgang til livets goder, ble vi enige om å legge opp denne altfor seriøse artikkel nå. Her kommer gigantens syn på InnebandyNorges forbund.

—-

I hodet på en gigant:

Innebandyforbundet
Fleridrettsforbundet Norges Bandyforbund er basert på at idrettene tilknyttet fleridrettsforbundet har samme rammebetingelser som om de var selvstendige særforbund. Hvis denne forutsetningen ikke er tilstede, vil innebandy søke om
opptak som selvstendig særforbund.

Norges Innebandyforbund ble formelt stiftet 1996, og har fra den tid vært registrert som organisasjon i Brønnøysundregisteret. Formålet har vært å søke om opptak i NIF hvis innebandyens rammebetingelser ikke ble ivaretatt innenfor fleridrettsforbundet Norges Bandyforbund.

Norges Bandyforbund registrerer at deres organisasjonsform ikke blir tatt hensyn til i den nylig vedtatte fordelingsordningen for post 3 (andel av tippemidlene). Dette innebærer at innebandy vil få redusert sine tilskudd med minimum en million pr år.
Med utgangspunkt i organisasjonens formål har Norges Innebandyforbund sendt inn en søknad til idrettstinget om etableringen av Norges Innebandyforbund som selvstendig særforbund.

Dette er faktisk tragisk…….!
Pga vi sover i timen har innebandyen blitt skadeliggende…..eller misforstår jeg nå!?

Innebandyforbundet blir en realitet…..er det jubel der ute..?

Det er egentlig litt utrolig…….at dette er veien vi MÅTTE gå for å få et innebandyforbund!!

Om jeg jubler……!? Er vel mer forbanna!

og dermed fikk vi et takk for meg……

Hm….endelig en innebandyforbund!

Vi venter med å sprette champagnen!!

mvh, en Gigant.

——

 

Vi takker for praten og ønsker lykke til videre i… eh… livet..

pc

← Sveiva til finale Damesemifinalenes profiler →