Da «toppidretten» ødela julen

IK Akerselvas kaptein Anders Andersson kommer med noen tanker rundt det å spille kamper så tett opp til jul.

Et spesielt år nærmer seg slutten. Et år fullt av utfordringer som på én eller annen måte har rammet i prisnsipp alle i samfunnet. Et år der folk vært nødt til å endre på sine vaner og rutiner for å ta ansvar i en felles dugnad for å redusere smittespredning. Et mentalt tungt år for mange mennesker da egen fysisk og psykisk helse er blitt nedprioritert for å bidra til det beste for samfunnet.

Så har vi oss få lykkelige personer som fått lov til å fortsette med den store passjonen vår. Vi som får lov til å holde på med fysisk aktivitet og møte vennene våre. Vi som er «unntatt fra de generelle reglene/rådene som gjelder samfunnet i øvrig». Vi som driver med «toppidrett».

Dette er vi utøvere selvfølgelig veldig glade og takknemlige for og vet at det hver dag jobbes hardt for å få fortsette drive med idretten vår også i disse tider. Men hva er det egentlig som er viktigst? At til enhver pris gjennomføre seriekampene som er satt opp i terminlisten, eller at utøverne som skal gjennomføre kampene føler at de kan gjøre dette på en, så godt det lar seg gjøre, trygg måte?

Det jeg snakker om er selvfølgelig kampen som skal spilles mellom Harstad og Akerselva i Harstad den 19.e desember. Her kan ikke klubbene komme til enighet i å flytte kampen til etter nyttår og NBF fastslår da at kampen skal spilles.

Motiveringen til dette er følgende:

«Det foreligger ikke forbud, verken for den alminnelige befolkningen eller toppidretten, å reise innenlands. Etter våre opplysninger er det heller ikke lokale forhold i Harstad for tiden, som påvirker gjennomføring av den oppsatte kampen. Vår oppfatning er at det ikke foreligger noen form for force majeure (en ekstra ordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll) i dette tilfellet.

Norges Bandyforbund har flyttet noen av kampene denne sesongen, etter søknad, men dette har alltid vært basert på enighet mellom de involverte klubbene. I denne saken er det ikke slik enighet om å flytte kampen.

Norges Bandyforbund opprettholder med dette datoen for den terminfestede kampen.»

Jeg har full forståelse for at dette bør være måten å håndtere denne saken på under normale tilstander, men der er vi ikke nå. Det er for så vidt riktig at det ikke foreligger noen forbud for å reise innenlands og heller ikke noen lokale forhold i Harstad kommune som påvirker gjennomføring. Annet enn en anbefaling om å unngå unødvendige reiser innenlands og utenlands i julen fra regjeringen samt en anbefaling om at tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk, anbefales å teste seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst. Samt at de som tester seg går i frivillig karantene. Denne anbefalingen gjelder i særlig grad de som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk.

Regjeringens anbefaling er altså at unngå unødvendige reiser innenlands og utenlands men sier også at det å reise hjem for å besøke familie med rette kan anses som nødvendige.

Så hva er da konsekvensen for oss utøvere? Jo, konsekvensen er at vi er nødt til å gjøre en unødvendig reise for å spille en innebandykamp og risikoen med den reisen gjør at vi må unngå å gjøre en nødvendig reise hjem til familien i jul. I vært fall hvis vi vil være sikre på å ikke dra med noen smitte til familiemedlemmer som eventuelt er i en risiko gruppe.

Vennlig hilsen,

En utøver som gjerne vil gjøre den nødvendige reisen i jul.

← Kina ordinært medlem av IFF Tunet jager gull →