Avklaring knyttet til eliteseriene 2020/2021

Ja her var det litt å sette seg inn i. Noen overraskelser og noen mailer til NBF, ja det tror jeg det kommer. Seksjonsstyret i innebandy har vedtatt avklaringer for avslutningen av eliteseriene og opp- og nedrykk til og fra disse. Avklaringene er bl.a. knyttet til avslutning av årets eliteserier, hvordan man etter kampreglementet håndterer opp- og nedrykk og hvilke konsekvenser dette gir for NM-sluttspill, kvalifiseringer og eliteseriene 2021/2022.

Avklaringer Eliteseriene

For å få forståelse for helheten i dette dokumentet, forklarer vi forskjellene for seriesesongene 19/20
og 20/21, ikke minst med tanke på hvordan nedrykk og kvalifisering for opprykk for menn må forstås etter kampreglementet § 20 punkt 3.

Kampreglementet § 20 Punkt 3. Kvalifisering til eliteserien menn.

Vinneren av hver 1.divisjonsavdeling samt laget på nest siste plass i Eliteserien spiller om de ledige plassene i Eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass. 2.lag kan ikke delta i kvalifiseringen. Dersom det etter kvalifisering til eliteserien fortsatt er ledig plass, skal laget som endte på siste plass i foregående sesongs eliteserie tilbys plassen i eliteserien. Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med ønsket antall lag, bestemmer administrerende myndighet om plassene skal fylles, hvilke lag som evt. tilbys plass i Eliteserien, og hvordan en kvalifisering eventuelt skal spilles.

Sesongen 19/20:
Eliteserien for menn og 1. divisjonene ble ferdigspilt. Vi hadde lag som etter kampreglementet § 20 punkt 3 hadde krav på plass i Eliteseriekvalifisering og som ønsket opprykk. Det var flere lag som ønsket plass i Eliteserien 20/21, enn det var tilgjengelige plasser. Elitekvalifiseringen kunne ikke gjennomføres. Laget på nest siste plass i Eliteserien beholdt plassen
siden det ikke var noen eliteseriekvalifisering å flytte dem ned til. Det var videre ikke mulig å gjennomføre en utvelgelse mellom de tre kvalifiserte 1. divisjonslagene etter trinn 1 i kampreglementet § 20 punkt 3 og man kom aldri videre til trinn 2 og trinn 3 i kvalifiseringsbestemmelsene.

Sesongen 20/21
Eliteserien for menn blir enten rangert eller kansellert. 1. divisjonene er ikke gjennomført. Det er derfor ingen lag derfra som har rett til å delta i eliteseriekvalifisering etter trinn 1 over. Laget som ender/blir rangert nest sist i eliteserien er eneste kvalifiserte lag til eliteseriekvalifiseringen om 3 ledige plasser, vinner da denne og beholder plassen i eliteserien. Siden det fortsatt er to ledige plasser i neste sesongs eliteserie, tilbys laget som endte/blir rangert sist, plass i neste års eliteserie etter trinn 2 over. Det vil etter dette stadig være minst en plass ledig i
eliteserien for menn sesongen 21/22. Da slår trinn 3 inn, som sier at Seksjonsstyret bestemmer om og hvordan plassen/plassene skal fylles opp. Seksjonsstyret finner det mest rettferdig og naturlig at
de lagene som var kvalifisert til forrige sesongs eliteseriekvalifisering (Narvik, Sjetne og Ull-Kisa), tilbys plass i kvalifiseringen for å fylle opp eliteserien for menn til 12 lag («nødkvalifisering»).

Med dette som utgangspunkt skisseres de ulike løsningene, avhengig av hvordan den resterende sesongen forløper, under:

Dersom en eliteserie spilles ferdig:
Tabellen er utgangspunkt for NM-sluttspillet. Det kåres serievinner, deles ut medaljer og alle lag rangeres etter tabellen med de konsekvenser dette gir ifølge kampreglementet, se dog under.

For menn

Laget som ender nest sist skal i utgangspunktet spille eliteseriekvalifisering. I og med at det ikke er lag kvalifisert fra 1. divisjonene, da disse ikke er gjennomført, beholder laget som ender nest sist, plassen i eliteserien (trinn 1 over). Laget som ender sist rykker i utgangspunktet ned, men siden det stadig er ledige plasser i eliteserien, tilbys dette laget plass i neste års eliteserie etter kampreglementet § 20 punkt 3 andre ledd (trinn 2 over).
Siden det stadig er minst en ledig plass i eliteserien sesongen 21/22, har seksjonsstyret besluttet at det avholdes en kvalifisering for å fylle opp eliteserien – «nødkvalifisering». Seksjonsstyret har bestemt at lagene som var kvalifisert til elitekvalikk sesongen 19/20 – Narvik, Sjetne og Ull-Kisa –
tilbys plass i denne kvalifiseringen om ledige plasser (trinn 3 over).
«Nødkvalifisering» skal spilles 9.-11. april 2021. Dersom slik kvalifisering ikke kan gjennomføres grunnet tiltak knyttet til covid-19, og det er flere lag
som ønsker opprykk enn det er tilgjengelige plasser, rykker ingen lag opp og kommende sesongs eliteserie gjennomføres med 11 lag.

For kvinner

I tråd med avklaringene før sesongen beholder alle lagene i eliteserien for kvinner, plassen etter årets sesong.
Siden det stadig er ledige plasser i eliteserien sesongen 21/22, avholdes det en kvalifisering for å fylle opp eliteserien – «nødkvalifisering» etter kampreglementet § 20 punkt 9 andre ledd (denne er identisk med trinn 3 over). Følgende lag tilbys plass i denne «nødkvalifiseringen» om 1 plass: Alle lag som var påmeldt 1. divisjon kvinner i kretser og regioner til sesongen 2020/2021 (som jo ikke har blitt gjennomført), med unntak
av klubbers andrelag, og som ønsker å kjempe om opprykk.

Dersom en eliteserie kun klarer å gjennomføre minst halv serie:

Menn

Definisjon av halv serie:
Alle lag har spilt minst 10 kamper i serien, uavhengig av hvilke lag man har møtt null, en eller to ganger.
Etter definisjonen er eliteserien for menn, mer enn halvspilt pr dags dato.

Kvinner
Definisjon av halv serie
Alle lag har spilt minst 10 kamper i serien, uavhengig av hvilke lag man har møtt null, en, to, tre eller fire ganger.
Etter definisjonen er eliteserien for kvinner, mer enn halvspilt pr dags dato.
Dersom en eliteserie er halvspilt etter definisjonen over, rangeres lagene etter følgende prinsipp: Man tar den tabellen, med alle kamper som er spilt, og rangerer etter prinsippet om gjennomsnittlig poeng og målscore.
Det foreligger presedens for denne løsningen, idet den ble brukt i eliteserien for kvinner og alle serier under forbundsseriene, som ikke ble ferdigspilt forrige sesong, sesongen 19/20. Når lagene i en eliteserie rangeres etter et gjennomsnittlig antall poeng og målscore, gjelder samme
prinsipper for sluttspill og nedrykk som beskrevet over, under punktet for når eliteseriene spilles ferdig.

Andre avklaringer:

Hva skjer med ett lag om man gir «walk over»?
Møter man ikke til kamp, uten gyldig forfall, blir konsekvensen diskvalifikasjon etter
kampreglementet og nedflytting til egen region. Man er ikke beskyttet mot nedrykk om man i forbundsseriene gir et lag «walk over».
Tidspunkt for avslutning av seriespill i Eliteseriene/NM-sluttspill
Kvalifiseringene for å fylle opp ledige plasser i de to eliteseriene («nødkvalifisering») må avholdes på det tidspunktet eliteseriekvalifiseringene ellers ligger i årsplanen (9.-11. april 2021) for å skape forutsigbarhet for planleggingen av sesongen 2021/2022.

Det gjøres oppmerksom på Norges Bandyforbunds Sanksjons- og protestreglement kapittel: 8 (Overprøving).
Ankefrist er to hverdager. Ankegebyret er kr. 2500,-. For øvrige formelle regler vises det til reglementet kapittel 8.

Hvem er vinnerne på herresiden??

Vel etter å ha lekt med alle mulighetene – Nor92 og Ull/kisa er vinnerne etter at reglene er tolket.
Hvem er taperne? Vel alle de som ikke fikk spille innebandy denne sesongen. Da kan de bare ta sommerferie.

← Vil du spille i USA!? Verdens beste legger opp…. →